Hyveet, työ ja johtajuus -seminaarisarja 

Mitä Aristoteles ja Tuomas Akvinolainen voivat sanoa nykyajan johtajalle ja ammattilaiselle? 

Seminaarisarjan käsittelee laajasti yksilön haasteita työssä ja perhe-elämässä klassisen hyveiden filosofian näkökulmasta. Sarjan aikana osanottajat keskustelevat erilaisista haasteista ja oppivat toistensa kokemuksista. Seminaareihin kuuluu muun muassa seuraavia aiheita:

     luonne, hyveet ja johtajuus

     viisaus - päätöksenteon taito

    suurisieluisuus - kyky tähdätä korkealle

    nöyryys - halu palvella muita

    itsehillintä - mielen ja sydämen herruus

Seminaarisarja pohjautuu Alex Havardin teokseen  Virtuous Leadership: An Agenda for Personal Excellence (New York: Scepter, 2007). Havard on ECLD:n (European Center for Leadership Development) johtaja.

Lisätietoja: Oskari Juurikkala (oskari at ecld.org)

<<Tapahtumat