Bulevardi Foorumin toiminta

Kulttuurikeskus Bulevardi Foorumi järjestää monenlaista toimintaa, joka edistää ihmisten tasapainoista kehitystä ja toimimista yhteiskunnan hyväksi. Toiminta on suunnattu sekä opiskelijoille että työssä käyville ihmisille. Seminaarien ja luentojen lisäksi kulttuurikeskuksesta löytyy lukusali ja kirjasto, jotka ovat päivisin opiskelijoiden käytettävissä.

Toiminta perustuu juutalais-kristillisiin arvoihin sekä katoliseen ihmiskuvaan. Siinä korostetaan jokaisen henkilökohtaista vapautta ja vastuuntuntoa sekä kunnioitusta ihmisen koko persoonaa kohtaan. Toimintaan voivat osallistua vakaumuksestaan riippumatta kaikki, jotka kunnioittavat kulttuurikeskuksen perusperiaatteita.

Asiantuntijaluennot

Hyveet, työ ja johtajuus -seminaarisarja

Hengelliset tilaisuudet